اعجاز قرآن

افلا تعقلون

چرا چشمان خود را ببندیم؟!

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 14:23  توسط قلم علم  | 

کلاغ

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 2:42  توسط قلم علم  | 

نماز

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 2:37  توسط قلم علم  | 

خواب

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 2:33  توسط قلم علم  | 

جنین

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 2:30  توسط قلم علم  | 

معجزه قرآن - پیشگوئی قرآن در مورد سالم ماندن بدن فرعون

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:37  توسط قلم علم  | 

معجزه علمی قرآن درباره آسمان

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:22  توسط قلم علم  | 

سيستم خود-دفاعي مورچه كشف معجزه اي جديد در قرآن كريم

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:19  توسط قلم علم  | 

سه پرده در اطراف جنين در شكم مادر

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:15  توسط قلم علم  | 

پیش بینی حوادث 11 سپتامبر در قرآن

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:12  توسط قلم علم  | 

نحوه وضو گرفتن و چندين اعجاز در آن

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:5  توسط قلم علم  | 

سوره هاي قرآن مخرج مشترك دارند و بر هم قابل قسمتند

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 2:1  توسط قلم علم  | 

ارتباط عجيب قرآن با بدن انسان و مولكول هاي آب و هيدروژن

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:58  توسط قلم علم  | 

دومین 78 در بدن انسان و این بار سر انسان

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:53  توسط قلم علم  | 

ارتباط عجيب بدن انسان و قرآن و عدد 78

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:50  توسط قلم علم  | 

یکی از عجیب ترین معجزه های قرآن مجید در 2 سوره 42 و 50 در مورد حرف ق

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:45  توسط قلم علم  | 

*** معجزه آشکار دیگر از قرآن کریم و این بار نیز حروف مقطعه : قسمت 2مقاله

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:39  توسط قلم علم  | 

*** معجزه آشکار دیگر از قرآن کریم و این بار نیز حروف مقطعه : قسمت 1

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:36  توسط قلم علم  | 

در ژاپن...

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:32  توسط قلم علم  | 

معجزه

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:28  توسط قلم علم  | 

پیچیدگی های اذان

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:23  توسط قلم علم  | 

تعداد حروف قرآن 2

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:17  توسط قلم علم  | 

تعداد حروف قرآن 1

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:15  توسط قلم علم  | 

چرا عربي بودن قرآن نشانه اعجاز است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:13  توسط قلم علم  | 

يكي ديگر از عجايب قرآن كريم 114 ديگريست...

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:11  توسط قلم علم  | 

حروف مقطعه و ارتباط عجیب آن با لا اله الا هو

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:10  توسط قلم علم  | 

چرا عدد نماز 17 ركعت است؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 1:2  توسط قلم علم  | 

تجزيه و تحليل حروف عربي بر اساس ....

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 0:51  توسط قلم علم 

حروف مقطعه !!

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم دی ۱۳۸۷ساعت 0:40  توسط قلم علم  | 

بسم الله الرحمن الرحيم

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۷ساعت 14:0  توسط قلم علم